brykiet drzewny

Brykiet drzewny a przygotowanie jego produkcji.

Brykiet drzewny stał się w ostatnich latach jednym z bardziej popularnych materiałów opałowych. Główną zaletą jego stosowania jest wyjątkowo niski poziom generowanego dwutlenku węgla, co obecnie odgrywa szalenie istotną rolę. Ograniczenie emisji tego gazu cieplarnianego, pozwoli nam oddalić od nas wizję katastrofy klimatycznej, co dla wielu z nas ogrywa szalenie istotną rolę. Powinniśmy więc jak najszerzej promować brykiet drzewny, jak materiał opałowy, sprawdzający się zarówno w ogrzewaniu kominkowym, jak i w kotłach CO, które będą do tego celu odpowiednio dostosowane.

Jak powstaje brykiet drzewny?

Aby powstał brykiet drzewny, należy w wysokiej temperaturze przy użyciu dużego ciśnienia, sprasować rozdrobnione drewno, formując z niego kostki brykietowe. W tym celu wykorzystywane są nowoczesne brykieciarki. Bardzo ważną kwestią jest tutaj jednakże to, aby rozdrobnione drewno było odpowiednio wysuszone. W procesie produkcji brykietu drzewnego, najczęściej wykorzystuje się wszelkiego rodzaju odpady z produkcji tartacznej i stolarskiej. Są to przede wszystkim wióry, trociny i zrębki. Możliwe jest także wykorzystanie odpadów drzewnych z wyrębu, które jednak trzeba najpierw poddać zmieleniu na drobniejszą frakcję.

Wysuszenie materiału wsadowego odgrywa istotną rolę. Podczas prasowania surowca, wyciskana jest z niego żywica, która stanowi jednocześnie naturalne lepiszcze dla brykietu drzewnego. Jeśli materiał będzie nazbyt wilgotny, to w procesie produkcji, nadmiar wody nie będzie odparowany, a ta, która pozostanie, będzie negatywnie wpływać na scalanie brykietu w kostki. Dlatego też, tak istotne jest, aby surowiec był odpowiednio wysuszony. W przeciwnym bowiem razie, brykiet drzewny nie będzie wystarczająco stabilny i będzie się rozpadać podczas spalania a nawet podczas samego magazynowania.

Niezbędne inwestycje.

Mając na względzie powyższe kwestie, związane z procesem produkcji, musimy zwrócić uwagę na konieczne inwestycje, aby produkcja brykietu mogła być efektywna. Kluczowe będzie tutaj przygotowanie niezbędnych pomieszczeń magazynowych, które zapewnią bezpieczne warunki składowania surowca. Tak, aby nie był on narażony na działanie wilgoci. Warto także przygotować odpowiednie pomieszczenie suszarni, dzięki czemu, możliwe będzie dodatkowe wysuszenie wilgotnego surowca, przed jego przekazaniem do przetworzenia. Wiąże się to oczywiście z koniecznością poniesienia sporych kosztów. Jednakże z drugiej strony, dzięki tym inwestycjom, brykiet drzewny, będzie charakteryzować się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, a więc możliwa będzie jego efektywna sprzedaż, która zapewni nam zwrot wszystkich poniesionych kosztów.

Podsumowanie.

Ostatecznie więc, możemy powiedzieć, iż brykiet drzewny jest bardzo dobrym materiałem opałowym, którego produkcja wymaga od nas poczynienia pewnych inwestycja infrastrukturalnych. Najważniejszą kwestią jest tutaj to, iż brykiet drzewny jest materiałem opałowym w pełni ekologicznym. Jego spalanie nie generuje tak wielkich ilości zanieczyszczeń jak ma to miejsce w przypadku chociażby węgla kamiennego. Decydując się więc na przejście na ten materiał opałowy, przyczyniamy się do poprawy czystości naszego środowiska, i oddalenia wizji katastrofy klimatycznej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *