Czystość powietrza w warsztacie lakierniczym.

Wysoka czystość powietrza w warsztacie lakierniczym, to bardzo ważne zagadnienie, któremu należy poświęcić odpowiednio dużo uwagi. Wynika to z faktu tego, iż jakiekolwiek zanieczyszczenia lotne, unoszące się w warsztatach lakierniczych, mogą mieć negatywny wpływ na jakość nakładanych powłok lakierniczych. Należy więc w jak największym zakresie, przechwycić wszystkie zanieczyszczenia przy pomocy odpowiednich, przeznaczonych do tego filtrów. Poza tym, na czystość powietrza w warsztacie lakierniczym, ma wpływ nie tylko system wentylacji, ale także erozja elementów wyposażenia wewnętrznego.

Dlaczego czystość powietrza w warsztacie lakierniczym jest tak ważna?

Głównie dlatego, iż jakiekolwiek zanieczyszczenia lotne, unoszące się w atmosferze warsztatu, mogą wywierać negatywny wpływ na cały proces lakierniczy. Jeśli bowiem przedostaną się one do strefy nakładania lakieru, mogłyby zmieszać się z kierowaną na malowaną płaszczyznę, mgiełkę lakiernicza. Mgiełka ta, jest kierowana na płaszczyznę przeznaczoną do malowania pod wysokim ciśnienie, więc przechwyt zanieczyszczeń i mieszanie się z nimi jest w tym przypadku w stu procentach pewne. W wyniku tego, zanieczyszczona kurzem i pyłem mgiełka tworzy warstwy lakieru.

Niestety, tak wykonane powierzchnie lakierowane, są słabej jakości. Nie są wystarczająco odporne na działanie czynników zewnętrznych, a także nie są wystarczająco estetyczne. Pod ręką jest wyczuwalna szorstkość całej płaszczyzny. Dlatego też, czystość powietrza w warsztacie lakierniczym będzie przekładać się na jakość realizowanych prac.

Jak zadbać o wysoką czystość powietrza w warsztacie lakierniczym?

Aby osiągnąć odpowiednio wysoki poziom czystości powietrza, należy zastosować odpowiednie technologie jego oczyszczania. Zdecydowanie najważniejsze będzie w tym przypadku pozbycie się wszystkich zanieczyszczeń lotnych pochodzenia zewnętrznego. Te zaś, przedostają do wnętrza głównie poprzez system wentylacji. Należy więc na kanale wlotowym czerpni powietrza, zastosować odpowiednio dobrany lakierniczy filtr kieszeniowy. Będzie on wychwytywać wszystkie zanieczyszczenia mogące przedostać się do wnętrza warsztatu poprzez system wentylacji. Takie podejście pozwoli nam osiągnąć wysoką czystość powietrza w warsztacie lakierniczym, co powinno być dla większości z nas kwestią kluczową.

Podsumowanie.

Ostatecznie więc, możemy powiedzieć, iż czystość powietrza w warsztacie lakierniczym, wpływa przede wszystkim na jakość realizowanych prac. Warto jednakże dodać, iż odpowiednie jego oczyszczenie, będzie także wpływać korzystnie na warunki pracy. Podniesiemy więc jednocześnie i komfort i BHP w pracy na lakierni. Pracownicy nie będą narażeni na ciągłe wdychanie zanieczyszczeń, unoszących się w atmosferze warsztatowej. To na pewno pozwoli osiągać lepszy poziom efektywności pracy całego warsztatu. Dlatego też, warto inwestować w czystość powietrza na warsztacie lakierniczym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *