wymiana gniazdka

Wymiana gniazdka w domowej instalacji elektrycznej.

Wymiana gniazdka elektrycznego w domowej instalacji, to proces, który możemy przeprowadzić w pełni samodzielnie. Oczywiście, trzeba będzie posiadać niezbędne narzędzia, podstawową wiedzę i jakieś doświadczenie w realizacji tego typu prac. Musimy bowiem pamiętać, iż jest to praca z prądem elektrycznym, a w tym przypadku, nie ma miejsca na jakiekolwiek niedociągnięcia. Podczas realizacji prac takich, jak właśnie wymiana gniazdka, bardzo łatwo możemy doprowadzić nawet do porażenia prądem. Jeśli zaś prace będą przeprowadzone nieprawidłowo, narazimy się na poważne kłopoty w przyszłości, podczas eksploatacji elektryczności w naszym domu.

Czego wymagać będzie samodzielna wymiana gniazdka?

W pierwszej kolejności ustalmy sobie, iż będziemy potrzebować odpowiednich narzędzi elektrycznych. Zdecydowanie najważniejsze w tym zakresie będą izolowane kombinerki i śrubokręty, oraz próbnik elektryczny. Są to podstawowe narzędzia, które powinny znajdywać się w każdym domu. Pozwolą nam prawidłowo przeprowadzić proces wymiany gniazdek elektrycznych, bez narażania się na porażenie prądem elektrycznym.

Wybór właściwych gniazdek.

Oczywiście musimy także posiadać nowe gniazdka, zanim przystąpimy do realizacji prac związanych z ich wymianą. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, aby nasze nowe gniazdka, spełniały wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Powinny posiadać wszelkie , niezbędne certyfikaty, potwierdzające jakość ich wykonania, oraz gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. Bardzo dobrze w tym zakresie sprawdzają się na przykład gniazdka elektryczne Simon. Są one idealnym niemalże połączeniem dobrej ceny i jakości wykonania.

Prawidłowy przebieg prac przy wymianie gniazdka.

Ostatecznie, kiedy wszystko będziemy już posiadać, pozostanie nam jedynie właściwa wymiana gniazdka elektrycznego. W tym celu musimy przeprowadzić następujące czynności:

  • Odłączenie obwody wymienianego gniazdka przy pomocy bezpiecznika w szafie rozdzielczej.
  • Sprawdzenie próbnikiem elektrycznym, czy gniazdko zostało prawidłowo odłączone od napięcia.
  • Demontaż starego gniazdka
  • Montaż nowego gniazdka z uwzględnieniem schematy podłączenia, przedstawionego na jego tylnej części.
  • Załączenie obwodu i kontrola poprawności przeprowadzenia wszystkich prac.

Jak więc widzimy, wymiana gniazdka elektrycznego nie jest procesem nazbyt skomplikowanym. Kilka, stosunkowo prostych kroków, pozwoli nam na prawidłowe przeprowadzenie tego procesu, bez narażania się na porażenie prądem. Jeśli wszystkie czynności zostaną przeprowadzone w pełni poprawnie, to nie powinniśmy w przyszłości mieć jakichkolwiek problemów z poprawnym funkcjonowaniem nowego gniazdka.

Podsumowanie.

Trzeba tutaj więc podkreślić, iż wymiana gniazdka elektrycznego w naszym domu nie jest procesem wymagającym. Aczkolwiek, wszystkie czynności należy przeprowadzać starannie, aby w toku prowadzonych prac nie narazić się na porażenie prądem elektrycznym. Trzeba także mieć pewność, iż wszystkie prace zostały przeprowadzone prawidłowo, aby przyszła eksploatacja elektryczności nie sprawiała jakiegokolwiek zagrożenia dla mieszkańców.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *