bypassy ściekowe

Bypassy ściekowe.

Bypassy ściekowe to specjalne instalacje pompowe, wykorzystywane okresowo, na czas przeprowadzenia prac modernizacyjnych bądź naprawczych linii kanalizacyjnych. Instalacja składa się z odpowiedniej armatury oraz agregatu, bądź agregatów do ścieków o odpowiednio dobranej wydajności. Pompy w tym przypadku mogą być zasilane zarówno silnikami spalinowymi jak i elektrycznymi. Generalnie, bypassy ściekowe są bardzo często wykorzystywane przy przeprowadzaniu okresowych prac serwisowych w przepompowaniach ścieków, jak również w przypadku napraw linii kanalizacyjnych w terenie.

Do czego potrzebne są bypassy ściekowe?

Instalacje tego typu stanowią niezbędne rozwiązanie w przypadku przeprowadzania wszelkiego rodzaju prac naprawczych bądź tez modernizacyjnych na instalacjach kanalizacyjnych. Rodzaj wykorzystanego w danym przypadku agregatu zależy od okoliczności. W przypadku prac w przepompowniach, najczęściej są to agregaty elektryczne, ze względu na łatwy dostęp do zasilania elektrycznego. Jeśli jednak realizowane są prace terenowe, związane z modernizacją bądź naprawą linii kanalizacyjnej, konieczne do zastosowania będą agregaty spalinowe.

Wybierając odpowiednie pompy do bypassów ściekowych, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim, kwestią kluczową będzie w tym przypadku wydajność danej pompy. Musi ona być wyższa niż przepustowość linii, na której montowany jest bypass. Pompa, lub też bateria pomp do ścieków, powinna zapewnić przepływ ścieków na stałym poziomie. Tak, aby cała linia pozostała drożna podczas przeprowadzania prac modernizacyjnych bądź też naprawczych.

Czy bypassy ściekowe są wykorzystywane w innych przypadkach?

Z reguły bypassy ściekowe, są wykorzystywane w przypadku planowanych prac naprawczych, serwisowych, bądź też modernizacyjnych. Niemniej jednak, często są także stosowane w przypadku usuwania poważnych awarii. Jednym z przykładów takiego ich zastosowania, była awaria w oczyszczalni Czajka w Warszawie, w wyniku której, do Wisły trafiały ogromne ilości ścieków.

W tym przypadku, niezbędne było stworzenie bypassu o wydajności ponad 11000 m3/godz. Wymagało to zastosowanie wielu różnych pomp do bypassów, w tym także profesjonalną pompę zatapialną firmy Flygt. Ogólnie, cały zestaw sprawdził się doskonale, co tylko pokazuje, jak bardzo skutecznym rozwiązaniem w sytuacjach awaryjnych są bypassy ściekowe.

Podsumowanie.

Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, iż bypassy ściekowe to rozwiązanie niesamowicie korzystne nie tylko w przypadku planowego usuwania awarii bądź przeprowadzania prac modernizacyjnych. Jest to także skuteczne rozwiązanie zapewniające usuwanie uszkodzeń w trybie awaryjnym, kiedy w krótkim czasie, należy skonstruować cały system bypassu ściekowego i uruchomić go na okres czasu, niezbędny do usunięcia awarii. Bardzo często bowiem w takich przypadkach, awarie wiążą się z potencjalnymi, bardzo poważnymi szkodami dla środowiska. Skuteczność, jaką w tym zakresie wykazują bypassy ściekowe, pozwalają zabezpieczyć teren awarii i uniknąć zanieczyszczenia środowiska, na czas przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *