flagi

Biuro tłumaczeń specjalistycznych zatrudniające tłumacza przysięgłego j. angielskiego

Biura tłumaczeń specjalizujące się w obszarze zagadnień technicznych nierzadko obsługują firmy w zakresie tłumaczeń przysięgłych. Takie formalne dokumenty umocowane prawnie używane są do rejestracji zachodnich produktów tych producentów przed urzędami. Dla przykładu zagraniczne produkty biobójcze na bazie substancji chemicznych zwalczających szkodniki czy produkty lecznicze (leki chemiczne, leki roślinne) bądź wyroby medyczne (np. aparatura diagnostyczna stosowana w naukach medycznych czy elektroniczny sprzęt medyczny), by zostały dopuszczone do obrotu w Polsce, wymagają rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie. Ich rejestracja w kraju jest możliwa po przetłumaczeniu wymaganych dokumentów w ramach tłumaczeń uwierzytelnionych, np. przez firmę tłumaczeniową Best Text – biuro tłumaczeń specjalistycznych. Przysięgłe tłumaczenia techniczne najczęściej wykonywane są wówczas przez tłumaczy technicznych po studiach kierunkowych, np. z zakresu medycyny, mechaniki, robotyki, budownictwa czy inżynierii materiałowej, a następnie poświadczane za zgodność z oryginałem przez tłumacza przysięgłego, najczęściej tłumacza języka angielskiego.

Medyczne tłumaczenia przysięgłe tekstów naukowych

Czasem nawet tłumaczenia tekstów naukowych, np. tłumaczenia artykułów naukowych z zakresu medycyny, wymagają formy przysięgłej, np. w sprawie o rzekomy błąd w sztuce lekarskiej, wytoczonej przez pacjenta przeciwko lekarzowi przeprowadzającemu w przeszłości zabieg chirurgiczny u tego pacjenta. Wówczas w ramach linii obrony lekarza i reprezentującego go mecenasa, publikacja naukowa w języku angielskim, omawiająca właściwą procedurę medyczną, którą zastosował lekarz podczas operacji, może zostać przetłumaczona na język polski przez innego lekarza-tłumacza, a następnie jego tłumaczenie poddane uwierzytelnieniu przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego z takich miast jak np. Jaworzno, Śląsk, gdzie mieści się siedziba biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text. Artykuł przetłumaczony na język polski, po otrzymaniu mocy prawnej, może wówczas zostać użyty przed sądem w ramach wniosku dowodowego przez obrońcę klienta.

tłumaczenia

Przysięgłe tłumaczenie dokumentacji medycznej pacjenta

Z kolei z perspektywy pacjenta może zaistnieć potrzeba przysięgłego medycznego tłumaczenia wypisu ze szpitala, zwanego inaczej kartą informacyjną leczenia szpitalnego (więcej informacji w tym temacie w poniższym artykule: https://besttext.pl/tlumaczenie-medyczne-wypisu-ze-szpitala) celem przedstawienia dowodów w sprawie cywilnej o odszkodowanie przeciwko lekarzowi lub placówce medycznej, która w opinii pacjenta i przy poparciu jego tezy przez reprezentującej go kancelarię radców prawnych i adwokatów, dopuściła się rażących zaniedbań w zakresie przestrzegania prawidłowych procedur medycznych lub błędu w sztuce lekarskiej na szkodę pacjenta i z uszczerbkiem na jego zdrowiu. Właśnie wówczas tłumaczenie przysięgłe dokumentów medycznych może być wówczas pacjentowi nieodzowne przed sądem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *