Ubezpieczenie budynków rolniczych.

W zgodzie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, rolnicy spełniający jej przesłanki musza wykupić odpowiednie polisy ubezpieczenia. Będzie to przede wszystkim ubezpieczenie budynków rolniczych, oraz ubezpieczenie OC rolnika. Są one bardzo ważnym źródłem zabezpieczenia dla gospodarstw, a w zasadzie dla całego sektora rolniczego. Dzięki wdrożeniu obowiązkowych ubezpieczeń, na pewno nie dojdzie już do sytuacji podobnej do tej z 1997 roku kiedy powódź zniszczyła tysiące gospodarstw rolnych, z czego większość po prostu nie była ubezpieczona. Można więc powiedzieć, iż tego typu regulacje prawne będą bardzo korzystne dla rolników, choć wielu z nich uważa to za dodatkowe obciążenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie budynków rolniczych?

Wbrew wszelkim opiniom nie jest to wcale tak bardzo kosztowna sprawa, jak ją niektórzy przedstawiają. Małe rodzinne gospodarstwo będzie ponosić roczny koszt z tego tytułu w wysokości około 200-250 PLN. Nie jest to więc jakaś zabójcza kwota, która mogłaby ograniczyć płynność finansową gospodarstwa. Poza tym, nawet najtańsze ubezpieczenie budynków dla rolników zapewnia bardzo kompleksową ochronę przed wieloma zdarzeniami losowymi, które mogłyby doprowadzić nawet do bankructwa rolnika. Chodzi tutaj o zdarzenia takie jak: gradobicie, huragan, wyładowania atmosferyczne, powódź, śnieżyca, deszcz nawalny, czy też nawet upadek statku powietrznego. W przypadku wystąpienia tego typu zjawisk, wszelkie uszkodzenia budynków rolnych będą mogły być naprawione z pieniędzy z odszkodowania. W przypadku braku ubezpieczenia, rolnik musiałby sam z własnej kieszeni, a raczej na kredyt odbudować zniszczone budynki.

Jakie budynki rolnicze należy ubezpieczyć?

Zgodnie z wytycznymi ustawy, ubezpieczenie budynków rolniczych, będzie dotyczyć tylko zabudowań o powierzchni powyżej 20m2. przy czym muszą one dodatkowo być trwale związane z gruntem, posiadać fundamenty oraz dach, oraz być wydzielone z przestrzeni poprzez przegrody budowlane. Brak którejkolwiek z tych cech eliminuje dany obiekt z ubezpieczenia budynków rolniczych. Nie trzeba go ubezpieczać, ale też nie będzie wypłacane odszkodowanie z tytułu jego uszkodzenia.

Dlaczego powstały obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze?

Tak jak już wspomnieliśmy, motorem do prac legislacyjnych była pamiętać powódź z 1997 roku. Tamto zdarzenie zakończyło się w taki sposób, iż państwo musiało sięgnąć do kieszeni podatników aby ratować zniszczone gospodarstwa. W końcu, jakby nie patrzeć rolnictwo jest kluczową gałęzią każdej gospodarki. Toteż rząd żadnego państwa nie może sobie pozwolić na jego upadek. Oczywiście rząd nie może też wykładać miliardów złotych z kieszeni wszystkich podatników, aby ratować gospodarstwa, które generując całkiem spore przychody nie są w stanie zadbać o ubezpieczenie budynków rolniczych, kosztujące 200-250 PLN rocznie. Wobec tego też, wypracowano tekstu ustawy i uchwalono ją, aby wszyscy rolnicy musieli obowiązkowo ubezpieczać swoje zabudowania, na wypadek zdarzeń losowych, takich jak właśnie powódź.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *