Promieniowanie UV i jego wykorzystanie w przemyśle.

Obecnie, promieniowanie UV znajduje stosunkowo szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych i produkcyjnych. Dzięki jego wykorzystaniu, możliwe jest znaczne przyspieszenie niektórych procesów produkcyjnych, przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów, oraz zachowaniu wysokiej jakości. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej kwestii tego, jak promieniowanie UV może być wykorzystywane w poszczególnych branżach. Sprawdźmy, jakie faktycznie niesie to za sobą korzyści.

Jak wykorzystuje się promieniowanie UV w przemyśle?

Tak jak już powiedzieliśmy we wstępie, promieniowanie UV znajduje stosunkowo szerokie zastosowanie w różnych branżach przemysłu, głównie produkcyjnego. Najczęstszym wykorzystaniem tej technologii jest utwardzanie spoin klejowych. Poprzez promieniowanie UV, możemy znacznie skrócić czas utwardzania spoin klejowych. O ile w standardowym procesie utwardzania, musimy czekać nawet do kilku godzin na utwardzenie a tym samym osiągnięcie pełni właściwości fizykochemicznych, o tyle poprzez promieniowanie UV, możemy ten czas skrócić do nawet kilkunastu sekund. Jest to więc znaczna oszczędność czasu. A co najważniejsze, utwardzona w ten sposób spoina klejowa w niczym nie ustępuje spoinom utwardzanym w naturalny sposób.

Oczywiście nie jest to jedyne zastosowanie promowania UV. Obecnie, wykorzystywane są także do następujących zastosowań:

  • Utwardzanie powłok lakierniczych
  • Dezynfekcja wody pitnej i basenowej.
  • Utwardzanie żelów chemicznych w branży beauty.

Z całą pewnością, można będzie znaleźć jeszcze więcej przykładów, w których promieniowanie UV, będzie przynosić konkretne korzyści. Przytoczone powyżej są jednak najbardziej popularne a korzyści w ich przypadku najbardziej wyraźne.

Korzyści płynące z zastosowanie promieniowania UV.

O niektórych korzyściach, jakie niesie za sobą promieniowanie UV już napisaliśmy. Warto tutaj jednak posłużyć się po raz kolejny utwardzaniem spoin klejowych aby unaocznić wszystkie korzyści płynące z wdrożenie tej technologii. Tak więc, stosując odpowiednie promienniki typu UV do utwardzania spoin klejowych, możemy liczyć na następujące korzyści:

  • Szybszy czas utwardzania spoiny – nawet do kilkunastu sekund do osiągnięcia pełni właściwości fizykochemicznych.
  • Długi czas żywotności kleju – od nałożenia do konieczności utwardzenia mamy nawet godzinę czasu, co daje spore możliwości manewru w zakresie manipulowania klejonymi przedmiotami czy też przygotowania ich większej ilości.
  • Dobre właściwości spoiny – spoiny utwardzone poprzez promieniowanie UV, charakteryzują się tak samo dobrymi parametrami technicznymi, co spoiny utwardzane standardowo.
  • Niskie koszty jednostkowe – kleje przeznaczone do utwardzania promieniowaniem UV są przystępne cenowo, a dodatkowo oszczędności wynikają z szybkiego czasu utwardzania spoin.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż promieniowanie UV w tym przypadku, gwarantuje nam konkretne korzyści. Niezależnie od branży w jakiej będzie ta technologia wykorzystywana, zawsze będziemy mieć do czynienia z konkretnymi korzyściami, przekładającymi się na większe zyski dla przedsiębiorcy. Warto więc przeanalizować swoją sytuację i zastanowić się nad możliwością wykorzystania promieniowania UV także na swoich obiektach produkcyjnych. Z cała pewnością znajdą się procesy, w których promieniowanie UV może okazać się skutecznym rozwiązaniem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *