Ładowanie akumulatorów do wózków jezdniowych.

Efektywne, a przede wszystkim w pełni bezpieczne ładowanie akumulatorów do wózków jezdniowych, wymaga pewnych nakładów finansowych. Aby wszystko odbyło się prawidłowo, musimy przygotować odrębne pomieszczenie akumulatorowni. Następnie trzeba je wyposażyć w niezbędne systemy do ładowania, oraz systemy bezpieczeństwa. Niedopuszczalne jest ładowanie akumulatorów do wózków jezdniowych, bezpośrednio na hali produkcyjnej czy też magazynowej.

Czego dokładnie wymaga bezpieczne ładowanie akumulatorów do wózków jezdniowych?

Pomieszczenie akumulatorownie, w którym będziemy przeprowadzać ładowanie akumulatorów do wózków jezdniowych, musi być odizolowane od otoczenia. Musimy wydzielić odrębne pomieszczenie, tak, aby znajdujące się ewentualnie wewnątrz gazy, nie wydostawały się na zewnątrz. A musimy pamiętać, iż w przypadku awarii procesu ładowania, może dojść do wydzielania się wodoru. Jest to gaz bardzo niebezpieczny i łatwopalny. W połączeniu z powietrzem zaś, tworzy mieszanki skrajnie wybuchowe. Jest to więc największe zagrożenie dla bezpieczeństwa procesu ładowania akumulatorów, z którym musimy sobie poradzić.

Niezbędne wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni.

Kwestią zdecydowanie najważniejszą, będzie zainstalowanie odpowiednich systemów bezpieczeństwa. W tym przypadku, będzie to centrala alarmowa połączona z czujnikami wodoru, oraz systemami sygnalizacji zagrożenia. Poza tym, centrala alarmowa powinna mieć możliwość kontroli zasilania pomieszczenia akumulatorowni. Tak, aby w razie koniecznie móc zdalnie odłączyć zasilanie od prostowników. Dzięki temu, ładowanie akumulatorów do wózków jezdniowych, będzie zawsze w pełni bezpieczne.
W pomieszczeniu akumulatorowni nie powinno także zabraknąć innych, bardzo istotnych elementów. Przyczyniają się one do poprawy poziomu komfortu pracy, oraz zapewniają bezpieczne jej warunki. Do najważniejszych elementów takiego wyposażenia będziemy zaliczać:

  • Wózki serwisowe – ułatwiające prace związane z uzupełnianiem płynów w akumulatorach.
  • Wózki na akumulatory – dzięki którym możemy swobodnie przemieszczać się z akumulatorami po całym pomieszczeniu. Wózki te powinny być wyposażone w dolną wannę ze stali kwasoodpornej na wypadek wycieku kwasu.
  • Stojaki na prostowniki – prostowniki powinny także być stabilnie zamontowane, aby w czasie ładowania nie dochodziło do żadnych przypadkowych przemieszczeń.

Tak wyposażone akumulatorownie są zdecydowanie bardziej bezpieczne i komfortowe w codziennej obsłudze.

Podsumowanie.

Warto więc pamiętać, iż ładowanie akumulatorów do wózków jezdniowych niesie za sobą całkiem poważne zagrożenia. Aby je skutecznie zneutralizować, musimy prawidłowo przygotować pomieszczeń akumulatorowni. Co prawda wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Jednakże są one zdecydowanie niższe niż koszty ewentualnych awarii, związanych z wybuchem wodoru. Już nawet nie chcemy wspominać o tym, co się stanie jak w trakcie awarii na obiekcie będą przebywać pracownicy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *